Alla inlägg under april 2012

Av Anna Håkansson - 30 april 2012 14:05

Uppgift!
Observera när du gör något fel och be om ursäkt för det.


Diskussionsfråga:
Kan djur känna skam?


Boktips:
Skam-Karin Alvtegen

ANNONS
Av Anna Håkansson - 30 april 2012 14:04

Skam är mångas hemliga plåga och hinder till ett
genuint socialt liv. Få saker är så svåra att tala om. När vi
skäms, skäms vi oftast för att vi skäms. Vi vill inte att någon
skall se vår skam och längtar samtidigt innerligt att bli sedda.
Skammen är en knut vi inte kan lösa upp utan hjälp av en
medmänniska. Vi behöver att någon hämtar oss och uppmuntrar. Skam
kräver vanlig medmänsklighet för att lösas upp. En gnutta
generositet och humor och perspektivet skiftar. Den djupaste skammen
är upplevelsen av att inte ha varit älskad för den man är, i
kombination med att ha tvingats att inte låtsas om det eller till
och med hävda motsatsen - en grundläggande livslögn. Skammen
döljer en grundläggande längtan att relatera och höra till -
samtidigt som den skyddar och bevarar denna längtan. Skammen utgör
på detta sätt en vallgrav i ett befästningsverk. Det bästa och
svåraste sättet att handskas med din egen skam är att sätta ord
på den och tala med någon klok medmänniska. Det känns som att
blotta strupen och upplevs innebära att ta en stor risk. Risken att
bli avvisad och återförd till skammens domän. För många är det
övermäktigt att våga tala öppet om sin skam och man hittar på
olika sätt att försöka leva utan att ta itu med den.  Det tragiska
sättet att förhålla sig till sin skam är att låta den ta makten
helt och avstå från de delar av personligheten den gäller. Avstå
från att älska, ha intressen och vara kreativ. Skam får en del att
sätta hemlighetsstämpel på delar av sina liv. Det som tillåts
ske, sker i smyg och/eller berusning. För somliga av oss är skammen
en alltför plågsam och svårbemästrad känsla. Vi kan då frestas
till skamlöshet, vilket förvärrar problemet på sikt. Skamlösheten
är en strategi som går ut på att vinna antingen beundran eller att
injaga fruktan och obehag. Skamlöshet ideologiseras ofta, vilket
avsevärt försvårar för omgivningen att komma till tals med dig.
Den paraderar då som "frigjordhet", "öppenhet"
eller "radikalism". Skammen är förbytt till en mallighet
eller fräckhet (inte att förväxla med stolthet) som andra har att
utstå och underkasta sig. Exempel på ord som har med skam att göra:
Skuld, Straff, Ånger, Klander, Samvete, Brott, Pinsam. Exempel på
händelser som kan framkalla skam: *Göra något som man tycker är
fel/omoraliskt *Någon mycket privat del av ens liv visas upp för
omgivningen *Andra får höra talas om nåt som man gjort fel *Bli
utskrattad/förlöjligad *Bli kritiserad *Bli sviken av en person man
tycker om *Misslyckas med nåt man borde vara kompetent att klara av
*Andra respekterar inte din integritet. Exempel på hur man upplever
skam: *Magont *Skräck *Gråta/snyfta * Rodna/bli het i ansiktet
*Vilja gömma sig *Bli rastlös/nervös *Kvävningskänslor. Exempel
på hur man uttrycker skam: *Dra sig undan/gömma sig *Ha
flackande/undvikande/nedåtriktad blick *Undvika personen man gjort
illa *Hopsjunken kroppshållning *Be om ursäkt/förlåtelse
*Kompensera det man gjort fel *Försöka reparera skadan. Exempel på
eftereffekter av skam: *Stänga av känslor *Handla impulsivt *Tro
att det är något fel på en som person *Lova att förändra sig
*Overklighetskänslor *Intensiv rädsla *Negativa känslor
*Isolering/utanförskap

ANNONS
Av Anna Håkansson - 30 april 2012 14:02

Ny vecka, varlborg och strålande väder här i Kalmar. Hur är det i övriga landet?? Nytt tema på gång oxå. SKAM! Är ni redo för att lära er lite nytt?

Av Anna Håkansson - 25 april 2012 14:15


Fobi
En stark upplevelse av rädsla som återkommande infinner sig då en person ställs inför, eller riskerar att ställas inför, ett visst objekt eller en viss situation som personen fruktar. För att betraktas som en fobi behöver rädslan som upplevs vid eller inför exponeringen vara orimlig eller överdriven i intensitet. Det handlar alltså endera om att personen reagerar med rädsla inför ett objekt eller en situation som vanligen inte betraktas som farligt, eller att den rädsla som uppkommer är överdrivet intensiv. Personer som lider av fobi försöker i stor utsträckning undvika vissa situationer på grund av rädslan att stöta på objektet som personen är rädd för, till exempel att helt avstå från att röra sig i skogen på grund av rädsla för ormar. Fobier sorteras kliniskt in under ångestsyndro...m, som alla karaktäriseras av starka ångestupplevelser som orsakar lidande och i något avseende förhindrar ett normalt fungerande. Fobier kan idag behandlas effektivt, bland annat genom kognitiv beteendeterapi.
Aerofobi - luft- eller vinddrag, alternativt lukter
Agyrofobi - rädsla för att korsa en väg, både tom och trafikerad
Aikmofobi – knivar
Ailurofobi – katter
Akrofobi – höjder
Anthofobi – blommor
Astrafobi - åskväder
Bacillofobi – baciller
Bakteriofobi - bakterier, smitta
Bibliofobi – böcker
Carcinomatofobi/cancerofobi - cancer
Charofobi – dans-skräck
Coulrofobi – clowner
Dysmorfofobi - inbillad fulhet
Pulveitusfobi - Ljud av dammsugare, stress och ångest orsakar detta.
Ergasiofobi – arbete
Erotofobi - fysisk kärlek
Erytrofobi - röd färg, rodnad
Fobofobi – fobier
Fonofobi - ljud, särskilt starka
Hypnofobi - rädsla för sömn
Klaustrofobi - slutna utrymmen
Mysofobi - smuts och smitta
Nekrofobi - döden, döda saker
Nomofobi - Rädsla för att vara utan mobiltelefonkontakt
Nosofobi - sjukdomar och sådant som kan associeras med dessa
Osmofobi - en speciell eller starka lukter
Ornitofobi - fåglar, i vissa fall fladdermöss
Pedofobi – barn
Phobofobi - rädsla för fobier, eller att bli rädd för att bli rädd
Tetrafobi - rädsla för siffran fyra, som i Asien symboliserar döden
Zoofobi – djur
Homofobi – homosexualitet
Islamofobi - muslimer eller islam
Oikofobi - egna hemmet eller kulturen
Xenofobi - främlingar eller utlänningar
Agorafobi- torgskräck. Detta innebär en rädsla för att tappa kontrollen, för att inte lätt kunna ta sig därifrån. Öppna platser, offentliga lokaler och folksamlingar väcker ångest, men också platser som på ett flygplan, i en kö eller på bio där möjligheten att fort ta sig därifrån är liten väcker ångest. Rör det sig om en generell rädsla för tomma ytor används även begreppet kenofobi.
Social fobi även kallat social ångest - Obefogad rädsla för olika former av sociala situationer. en rädsla för att bli granskad eller att göra bort sig inför andra människor. därför försöker personen undvika situationer där ångesten skapas, t.ex att hålla tal/föredrag eller att skaka hand när någon ser på. detta skapar isolering och kan lätt leda till missbruk.

Av Anna Håkansson - 23 april 2012 15:39

Uppgift! Reflektera över när din rädsla uppstår. Upplever du den alltid vid samma tillfälle. Konfrontera din rädsla

Diskussionsfråga: Vad är du rädd för? Tror du att rädsla blir värre ju äldre man är?

Filmtips: Har ni nåt bra tips på skräckfilm?

Boktips: Känn rädslan och våga ändå – Susan Jeffers


http://www.youtube.com/watch?v=f-eOxT6uR-I

http://vetamix.net/video/r%C3%A4dsla_664

Av Anna Håkansson - 23 april 2012 15:38

Rädsla är en känsla som man känner vid hot eller riskfyllda situationer, både äkta och inbillade. Rädsla kan också förklaras som ett extremt ogillande av situationer, tillstånd, saker, människor och liknande, till exempel mörkräddhet. Rädsla varierar kraftigt från person till person, och kan sträcka sig från en mild känsla av oro till extrem rädsla, kallad paranoia, fobi eller skräck. Rädsla är en fundamental instinkt med koppling i hjärnan.Rädsla ingår i grundkänslorna som är medfödda - en reflexartad reaktion. Det finns också inlärd rädsla, där socialt betingad rädsla ingår. Förmågan till rädslan är medfödd - en överlevnadsreaktion som uppstår automatiskt ur hjärnstammen, hjärnans äldsta och ursprungligaste del. Reflexen är till för att rädda oss undan farligheter som skulle kunna hota arten. Den ingår i ett slags alarmsystem vi föds med. Inlärd rädsla är förknippad med minne, medvetet eller omedvetet. Tidigare liknande orsak som gav negativ verkan har skapat associationsbanor i hjärnan. Socialt betingad rädsla är överförd. Vi reagerar genom att smittas av andras rädslor. Den inlärda rädslan kommer ur kopplingar i hjärnans limbiska systemet framför allt är det amygdalakärnorna som aktiveras.  En metod att hantera sina rädslor är att visualisera fram situationen som man är rädd för, och medvetet styra den till en positiv utgång. Genom att forma mentala bilder av situationen, kan man flytta fokus från det man är rädd för ska hända till det positiva händelseförloppet i tanken. Genom att öva sig på att tänka så tar man kontroll över läget, och det stärker självförtroendet inför den verkliga situationen. En hjälp på vägen är också att prata med andra människor om sina rädslor. Komplettera det med att läsa om andras upplevelser av rädsla och hur de har hanterat dem på ett framgångsrikt sätt. När du är mogen ska du göra det du förmodligen är mest rädd för utmana din rädsla. Välj ut något som du verkligen skulle vilja göra, men inte gör för att du är rädd för att misslyckas. Bestäm dig för när du ska göra det. Berätta om varför du ska göra det för en vän, eller upprätta ett kontrakt med dig själv. Förbered dig och genomför det! Även om du inte lyckas helt första gången så är du en vinnare! Du har ju trots allt tagit ett första steg. För ju mer rädsla du upplever inför en utmaning, desto härligare blir det när du har besegrat den. Exempel på ord som har med rädsla att göra : Oro, Ångest, Obehag, Skräck, Panik, Chock, Nervositet, Hot, Fasa, Paralyserad. Exempel på händelser som kan utlösa rädsla: *Ovana situationer *Ensamhet *Mörker *Vara i en situation där man tidigare känt rädsla. Exmpel på hur man upplever rädsla: *Svettas *Nervositet/Rastlöshet *Darra *Flacka med blicken *Kvävningskänsla *Andnöd/hyperventilering *Kramp. Exempel på hur man uttrycker rädsla: *Tala på ett nervöst sätt *Gråta *Skrika/ryta *Be om hjälp *Fly *Undvika det man är rädd för *Bli mållös. Exempel på eftereffkter av rädsla: * Förlora koncentrationen *Vara förvirrad *Förlora kontrollen *Känslomässig bedövning *Negativa känslor.

Av Anna Håkansson - 23 april 2012 15:37

Hej. Ny vecka och nytt ämne. Denna veckan berör vi rädsla och fobier. Har själv en stor rädsla just nu. Just rädslan över att bli övergiven och lämnad av den jag älskar. Känner ni igen er. Min största fobi är ormar. Har ni nån fobi? Delge era erfarenheter och tankar ideér.

Av Anna Håkansson - 22 april 2012 14:09

Hej. Söndag igen då, veckorna springer iväg. Hoppas ni haft en fin vecka och en bra helg. Har ni reflekterat nåt över känslorna ledsenhet, ensamhet och svek. Kommit fram till nåt intressant? Alla känslor/ämnen är stora och det finns mycket att lära. Var inte rädda för att plocka upp och dela med er av det ni hittar. Imon är det en ny vecka och temat för den veckan är rädsla och fobier. Ha nu en fortsatt bra dag/kväll. Ta hand om er och njut av livet.

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se