Alla inlägg den 2 maj 2012

Av Anna Håkansson - 2 maj 2012 22:00

Skamkänsla är
en upplevelse av att förlora sitt anseende eller gillande hos andra,
vare sig upplevelsen är korrekt eller inte. Skamkänslor handlar om
föreställningar om hur andra uppfattar ens egen person, vad man har
gjort, eller vad man har sagt. Skamkänslor beror på självkritik
och ångest inför omgivningens åsikter, samt på social kompetens.
Skuldkänslor har istället sin grund i att svika sitt eget samvete
och är en fråga om moral. Till skillnad från samvetets utveckling,
uppkommer förmågan att känna skam när barnet under fasen
konfronteras med att inte lyckas vara självständig eller klara av
vad de vuxna förväntar sig. Under samma fas finns det också hos
barnet en drivkraft att testa sin förmåga med initiativ och en
övertro till sina förmågor. De första skamkänslorna uppkommer
när barnet inser att det inte räckte till, att det gjort bort sig.
Skamkänslor, oavsett ålder, inträffar när personen konfronteras
med att något som den gjort eller sagt, ett tillkortakommande, eller
något personlighetsdrag, inte lever upp till idealjaget. Skamkänslor
kan också uppstå vid en personlig kris som uppstått på grund av
personens egna misslyckande, eller för att personen brutit mot ett
tabu. Ofta uppstår skamkänslan i mötet med andra människor, vilka
man antar ser ens person eller handling på samma sätt. Skamkänslan
kan hanteras med olika försvarsmekanismer, och fysiskt ge sig till
känna genom rodnad, att undvika blickar, gå med sänkt huvud,
ångest med mera. Beroende på hur omgivningen egentligen ser på det
personen själv skäms för, kan omgivningen reagera med
skandalisering, utfrysning, öppen avsky, likgiltighet, acceptans,
eller med humor. För att skamingivande situationer ska uppkomma
krävs att personen antingen har dålig självkontroll eller är
omedveten om sitt idealjag och handlar oreflekterat. Människor som
upprepade gånger utsätter sig för situationer som leder till
skamkänslor och samtidigt idkar självkritik, har ett
självdestruktivt och straffsökande beteende, eftersom skamkänslor
sänker självkänslan.

ANNONS
Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se