Alla inlägg den 10 juli 2012

Av Anna Håkansson - 10 juli 2012 18:01

Kommunikation

Genom att kommunicera lär vi känna oss själv och världen omkring oss. Vi måste kunna kommunicera för att lära och utvecklas. Ju bättre vi kommunicera desto duktigare blir vi på att leva. Kommunikation är mer än att prata med varandra. Det är allt som vi förmedlar till omvärlden och allt som omvärlden förmedlar till oss. Det är något som vi gör tillsammans när vi är två eller fler. Det är att läsa av varandras känslor och lyssna med insikt och en äkta önskan. Genom kommunikation förmedlar vi vilken slag människa vi är, våra värderingar, åsikter, behov och känslor. Vi gör det för att påverkar och kontrollera omgivningen – för att få det vi vill ha. Vi har alltid en avsikt med det som vi säger, men den kan vara mer eller mindre tydlig. Vår natur, vårt humör, våra känslor och tankar genomsyrar vårt tal, för att vi kommunicerar med hela vårt väsen. Vi använder större delen av vårt liv till att kommunicera. Det är vår viktigaste färdighet. Redan vid födseln börjar vi. Vi tränar för att bli hörda och förstådda och gör bara avbrott för att sova och vila. Vi tränar ensamma eller med andra. Och vi använder alla medel som finns, ansiktsuttryck, rörelser och ljud. Grundprincipen för all effektiv kommunikation är att först förstå sedan bli förstådd. Enbart ord räcker inte, de har inget värde i sig. Om du verkligen lyssnar, kommer du att bli förvånad över hur fort de flesta människor öppnar sig. Andra och du måste känna trygghet för att våga avslöja sårbara sidor hos sig själv. Om man känner att man blir förstådd, känner man tillit. Om du däremot inte känner tillit eller blir förstod kan du heller inte ge några goda råd. För att andra ska öppna sig måste du själv vara öppen. Om du vill ge andra goda råd måste du själv ta emot råd. Experter beräknar att bara 10 procent av all kommunikation består av ord, 30 procent består av ljud och resten av kroppsspråk. När du lyssnar ska du därför inte bara använda öronen utan även ögonen och hjärtat. Håll utkik efter känslor, mening och innehåll. Lyssna på det egentliga budskapet. När du lyssnar filtrerar du det som du hör genom din egen livshistoria. Allt du uppfattar blir oundvikligen färgat av tidigare erfarenheter. Detta kallas att lyssna biografiskt.Universalverktyg för helhetskommunikation

*Sätt upp ett mål för samtalet

*Tänk igenom samtalet i förväg

*Se till att ha en positiv inställning genom att signalera att du tror på en lösning

*Ge goda råd om du blir ombedd att göra det

*Ge råd om du känner att du fått tillräckligt med fakta om den andres situation

*Inspirera den andre att själv hitta lösningar

*Ställ öppna frågor

*Ge den andre lugn och ro att bearbeta sina tankar och känslor högt

*Kommentera på ett sätt som visar att du har förstått

*Sök efter realistiska lösningar

*Försök inte att påverka den andre

*Svara genom att upprepa, omformulera och bekräfta

*Återspegla den andres känslor

*Lyssna med hjärtat

*Lyssna utan att döma, koppla bort dig själv


Helhetskommunikation: En bra bild av kommunikation är två människor som spelar boll tillsammans. Helhetskommunikation är en kommunikationsmetod som bygger på samma principer som bollspel. Metoden måste kombineras med ett personligt engagemang och en genuin önskan att förstå och bli förstådd.


5 steg till helhetskommunikation:

Steg 1; Återge objektiva fakta – ha klarhet i vad som verkligen händer runt dig. Nyckelfraser: Syn; ”Jag ser att...”, Lukt: ”Jag känner att det luktar...”, Beröring; ”Jag känner att...”, Hörsel; ”Jag hör att...”, Smak; ”Jag känner att det smakar...”

Steg 2: Säg vad du tänker

Steg 3: Tala om hur du känner dig

Steg 4: Tala om vilka värderingar du har och hur du vill skapa harmoni. Detta är nyckeln till att hitta konstruktiva lösningar, vår uppriktiga vilja att skapa harmoni.

Steg 5: Tala om vad du vill göra. Nyckelfraser: ”Jag ska...”, ”Jag vill..”, ”Jag väljer att...”, ”Jag föreslår att...”

ANNONS
Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se