Direktlänk till inlägg 20 augusti 2012

Forts Livets mirakel

Av Anna Håkansson - 20 augusti 2012 16:47

Sex: Sexologi är läran om människans sexualitet. Människan är en av de djurarter som har sex både av fortplantningsmässiga, sociala och rent njutningsmässiga skäl. Därför kan sexuella relationer skifta kraftigt. Ofta beror de på de kulturella normerna för hur sexuella relationer bör se ut i en viss kultur, vilket gör att vad som betraktas som en "bra" sexuell relation ser mycket olika ut i olika delar av världen. För människans del har alltså sexualiteten både en biologisk funktion och en social funktion. Den är inte begränsad till ett beteende som enbart har med fortplantning att göra, utan är också intimt förknippad med nära relationer, kärlek, lust och fysiskt kontaktbehov. Därmed påverkar sexualiteten och sexuella beteenden många områden i människors liv. Den mänskliga kroppen har olika erogena zoner som genom stimulans kan påverkas och leda till en kollektiv sexuell upphetsning och utlöser lustkänslor. Stimulansen kan ske antingen genom att personen stimulerar sig själv, onani , eller genom någon samlagsteknik eller andra sexuella tekniker som ömsesidig onani, kyssar eller hångel Lustkänslorna påverkar könsorganen hos både kvinnor och män, med ökad blodgenomströmning och ökad känslighet för beröring. De organ som innehåller svällkroppar sväller och förstoras och  penis och klitoris erigeras. Blir upphetsningen tillräckligt stark utlöses en orgasm, ett intensivt njutningfyllt klimax med rytmiska muskelsammandragningar i bäckenbottenmuskulaturen. För män innebär ofta en orgasm också en utlösning, där sädesvätska utsöndras från penis. Även kvinnor kan få utlösning i samband med orgasm.


Hiv/Aids: HIV som är förkortning av humant immunbristvirusär ett retrovirus av underfamiljen lentivirus som angriper det mänskliga immunförsvaret och slutligen oftast leder till AIDS. Cirka 33 miljoner människor världen över beräknas vara smittade, och viruset har alltsedan sitt utbrott skördat runt 30 miljoner människoliv. Omkring sjutusen beräknas smittas varje dag och mer än 5 700 dör varje dag i HIV-relaterade sjukdomar. HIV överförs via blod, sperma, bröstmjölk och slidsekretet. Det finns dock inga belägg för att det skulle kunna överföras via kyssar, även om HIV har upptäckts i saliv. Undersökningar har visat att sannolikheten att HIV överförs vid ett vaginalt samlag är 0,05 procent (fem av tiotusen) för män och 0,1 procent (tio av tiotusen) för kvinnor. Vid oralsex utfört på en HIV-positiv man är risken 0,01 procent (en av tiotusen) och omätbar utfört på en HIV-positiv kvinna. För många HIV-positiva kan det gå flera år innan sjukdomen uppvisar några symtom. Tre månader efter att HIV överförts har halten av antikroppar i blodet gått upp till en sådan nivå att infektionen kan påvisas med de vanligast förekommande HIV-testen. Ett relativt säkert provsvar kan fås redan inom fyra veckor. Viruset angriper T-hjälparcellerna, som är en typ av celler som ingår i immunförsvaret. När kroppen har för få T-hjälparlymfocyter slutar immunförsvaret att fungera effektivt och kan inte längre bekämpa vanliga infektioner. Det är detta tillstånd som kallas AIDS Så vitt man vet leder en obehandlad HIV-infektion förr eller senare till döden. Det finns i dag inget botemedel mot HIV, och trots att det bedrivs intensiv forskning på området är det oklart om något vaccin kommer att gå att utveckla. Däremot kan moderna bromsmediciner hålla virushalten i blodet på en så låg nivå att immunförsvaret inte slås ut och den smittade inte utvecklar AIDS. En av de viktigaste åtgärderna för att minska risken att bli infekterad av HIV är att använda kondom vid samlag. Globalt lever mellan 33,4 och 46 miljoner människor i dag med HIV. I Sverige har till och med 2009 8 935 fall av HIV-infektion rapporterats av vilka drygt 5 000 beräknas leva i landet.

Könssjukdomar: Sexuellt överförbara sjukdomar (STD:er), veneriska sjukdomar, är infektioner av smittämnen som kan spridas via sexuellt umgänge. Detta innefattar både könssjukdomar, som drabbar könsorganen, och sjukdomar som kan överföras genom sexuellt umgänge, men inte drabbar könsorganen. Benämningen sexuellt överförbar infektion har uppkommit för att markera att en bärare av en sådan inte nödvändigtvis måste visa symtom eller alls vara sjuk. Vissa STI:er kan också överföras via annan kontakt med kroppsvätskor, som bröstmjölk eller blod. Exempel på könssjukdomar: Syfilis, Gonorré, Klamydia, Herpes, Kondylom, Hepatit A och B, Flatlöss och Skabb. Jag tänker inte gå in närmare på de olika sjukdomarna. Är ni nyfikna får ni leta upp informationen själva.


Våldtäkt: Är att mot en persons vilja, tvinga på denna samlag eller annan jämförbar sexuell handling. Traditionellt har våldtäkt inneburit att en kvinna tvingas till samlag. I modern tid har begreppet fått en bredare innebörd främst i Nordeuropa, där även män kan vara offer. Det behöver inte heller röra sig om ett samlag utan det räcker med "en jämförbar sexuell handling", exempelvis penetrering med främmande föremål, tvång till oralsex eller beröring av könsorganen. Normalt följer fängelsestraff för våldtäkt. Längden på dessa kan dock skilja avsevärt. Ett normalstraff i Europa ligger på tre–fyra år medan straffmaximum i vissa amerikanska delstater är livstids fängelse. Den vanligaste formen av våldtäkt sker i nära relationer, av en partner eller annan familjemedlem, ofta som ett led i en mer omfattande misshandel (ofta psykisk). Denna typ av våldtäkt sker vanligtvis inomhus. En annan form av våldtäkt är överfallsvåldtäkter, när gärningsman och offer är främlingar för varandra, och sker i större utsträckning utomhus

Prostitution: Kallas den verksamhet där en eller flera personer utför sexuella handlingar åt en annan mot omedelbar ersättning i form av pengar eller andra värdeföremål. Ersättningen kan tillfalla utföraren eller den person som organiserar prostitutionen. Prostitution förekommer idag främst över internet, på bordeller, och olika massagekliniker. Den gamla gatuprostitutionen har till stor del fått ge vika för andra och modernare former av prostitution. Många av sexsäljarna kallar sig på internet för "eskorter". I och med anonymiteten på internet så har sexhandel blivit mer lättillgängligt för såväl köpare som säljare. Sexförsäljning sker på kontaktsidor arrangerade för just detta ändamål samt på vanliga dejtingsidor där försäljning sker under mer eller mindre förtäckta ordalag. Försäljning sker via webcamshower såväl som vid arrangerade träffar på exempelvis på hotell eller i kundens hem. Den nya formen av nätprostitution har även medfört lägre åldrar på de kvinnor som ger sig in i prostitutionen i jämförelse med gatuhandeln. Undersökningen Sex i Sverige, 1996, visade att 0,5% av alla män någon gång sålt sex, och 0,3% av kvinnorna. Efter en utdragen och hetsig debatt förbjöds köp av tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning den 1 januari 1999 genom den så kallade sexköpslagen. Moderaterna och Folkpartiet röstade emot lagen, och Kristdemokraterna lade ned sina röster. Lagen har tagits in i Brottsbalken från och med den 1 april 2005. Straffet är böter eller fängelse i högst ett år

Incest: Eller med en äldre juridisk term blodskam, betecknar sexualhandlingar mellan personer som är förenade med blodsband, det vill säga är biologiskt nära släkt, som en förälder och ett barn, eller syskon. Den vanligast rapporterade typen av incest är mellan fader och dotter. Incest mellan vuxna och barn före eller i puberteten betraktas som en form av sexuellt övergrepp på barn som har påvisats vara ett av de grövsta formerna av barndomstrauman, ett trauma som ofta förorsakar allvarlig psykologisk skada, i synnerhet ifråga om föräldraincest. Incest mellan vuxna som ger sitt samtycke är mycket sällan rapporterat. Det är brottsligt i de flesta länder, även om förbudet i viss mån ifrågasatts. De flesta samhällen har på något sätt försökt att förhindra incest. Incest betraktades under medeltiden som ett brott mot religionen. Det var dock inte förrän på 1400-talet som katolska kyrkan officiellt förklarade att incest var kätteri, innebar att straffet var bränning på bål. Den som har samlag med eget barn eller dess avkomling kan dömas för brottet samlag med avkomling till fängelse i högst två år. Vidare kan den som har samlag med sitt helsyskon dömas för  samlag med syskon till fängelse i högst ett år. Den som förmåtts till gärningen genom olaga tvång eller på annat otillbörligt sätt ska emellertid inte straffas. Norge och Finland tillåter liksom Sverige sex mellan halvsyskon. Kända incestfall: Patrick och Susan. Det tyska paret, som är syskon till varandra, har fått barn tillsammans. Deras advokat Dr. Endrick Wilhelm, menar att incestuösa förhållanden såsom detta inte är skadligt för samhället. Och då det inte är skadligt borde det inte heller vara olagligt.

Preventivmedel: Kallas tekniska medel för familjeplanering, det vill säga att förhindra graviditet. Några vanliga preventivmedel är kondom, p-piller och spriral. Kondom, som är ett av de äldsta kända preventivmedlen, kan också användas för att undvika smittöverföring mellan människor. Kondomen kan därför sägas vara preventivmedel mot infektioner av olika slag. P-piller är en hormonell metod att förhindra ägglossning hos kvinnan. Pillret kan antingen innehålla en kombination av gestagen (gulkroppshormon) och östrogen kombinationspiller) eller bara gestagen (minipiller). Kombinationspiller är dessutom dubbelverkande så att om ett ägg skulle bli befruktat har slemhinnan i livmodern förtunnats så att det befruktade ägget inte fäster. P-stavar sätts in under huden på överarmens insida och utsöndrar gulkroppshormon. P-staven räcker i tre eller fem år, så en fördel är bland annat att kvinnan inte behöver passa de regelbundna tider som krävs för p-piller. P-spruta innebär att gulkroppshormon sprutas in i en muskel där det sedan fälls ut i kroppen i små doser. Injektionen upprepas ungefär var tredje månad. P-plåster är ett hudfärgat plåster man sätter på arm/mage/skinka och låter det sitta där en vecka. Efter en vecka byter man till nytt plåster. Detta gör man tre veckor, fjärde veckan har man mens. Spiralen sätts in i livmodern genom livmodermunnen med hjälp av en applikator. I livmodern fälls armarna på spiralen ut och förhindrar med sin närvaro att ett befruktat ägg inplanteras i slemhinnan. Det finns hormonspiraler och kopparspiraler. De med hormon är något säkrare än de utan. Spiraler sätts in av legitimerade barnmorskor och läkare med specialistkompetens. Spiralen kan vara kvar i 5-10 år beroende på typ.

Avbrutet samlag är en dåligt tillförlitlig preventivmetod.

 
ANNONS

Från
    Kom ihåg mig
URL

Säkerhetskod
   Spamskydd  

Kommentar

Av Anna Håkansson - 13 november 2012 12:47

Hjärt-kärlsjukdomar: Aortaaneurysm kan vara ett livshotande tillstånd om det inte upptäcks i tid. Bindväven i aorta har försvagats eller brutits ned och där kärlväggen är som svagast bildas en sjuklig vidgning som kan brista om den blir för stor. Van...

Av Anna Håkansson - 13 november 2012 12:45

Post-traumatisk-stress-syndrom:Posttraumatisk stressyndrom, PTSD, kan drabba en person som varit med om exempelvis misshandel, våldtäkt, en olycka, krig eller en naturkatastrof. En behandling som visat god effekt vid posttraumatiskt stressyndrom är k...

Av Anna Håkansson - 13 november 2012 12:44

Stress: Stress är egentligen en livsviktig reaktion i kroppen som sätter i gång olika stresshormoner som adrenalin, noradrenalin och kortisol för att ge dig extra kraft och energi, kan exempelvis ske när du upplever fara eller känner dig otillräckli...

Av Anna Håkansson - 13 november 2012 12:42

Anorexia nervosa (AN) betyder nervös aptitlöshet, vilket egentligen är en felaktig benämning på sjukdomen. AN kännetecknas av mycket låg vikt, en klar och intensiv rädsla för viktuppgång, menstruationsbortfall och störd kroppsuppfattning. Vid AN före...

Av Anna Håkansson - 13 november 2012 12:40

Narcissism: Narcissisterna anser att de är exceptionella, står över alla andra och att de förtjänar mer än andra. De drivs av ambitionen av att uppnå stora framgångar, både professionellt och i privatlivet. De är ofta mycket intresserade av sitt yttr...

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se