Direktlänk till inlägg 3 september 2012

Kroppen - Rörelseapparaten

Av Anna Håkansson - 3 september 2012 13:53

Rörelseapparaten:

Rörelseapparaten är en gemensam benämning på muskler, senor, ligament, ben och leder. Till rörelseapparaten räknas skelettsystemet och förbindelser mellan benen och muskelsystemet. Skelettet ska hålla kroppen upprätt. Det har också en stödjande och skyddande funktion och bildar hävstänger för muskulaturen. Skelettet är kroppens viktigaste depå för kalcium och fosfor. Det finns kompakt benvävnad och spongiös (svampaktig) benvävnad. I den svampaktiga benvävnaden finns benmärg. Benmärgen kan antingen vara röd eller gul. I den röda benmärgen bildas röda blodkroppar. Man kan urskilja fyra olika typer av ben: *Rörben (extremiteternas långa ben) *Korta ben (t.ex. hand- och fotleder, ryggkotor) *Platta ben (många av skallens ben) *Lufthaltiga ben (en del av skallens ben). Ryggraden bär upp huvudet och ger stadga och stöd till bålen som är uppbyggd av 33 eller 34 kotor: 7 halskotor, 12 bröstkotor, 5 ländkotor, 5 sammanvuxna korskotor som bildar korsbenet och 4-5 svanskotor vilka i medelåldern växer samman till svansbenet. En kota består av kotkropp, kotbåge och olika utskott. Mellan kotorna finns ett mellankotshål som släpper igenom ryggmärgsnerverna. Mellan kotkropparna finns diskar (skivor) av fjädrande brosk som underlättar ryggradens rörelser.Halskotan som bär upp huvudet kallas atlas.

Bröstkorgen Bröstkorgen består av revben, revbensbrosk, bröstben och bröstkotor. Bröstkorgen skyddar hjärta och lungor.Det finns tolv par revben som baktill har ledförbindelse med var sin bröstkota. De 7 översta har direkt broskförbindelse med bröstbenet. De 8: e, 9: e och 10: e revbenens brosk är förbundna med varandra och med 7: e revbensbrosket, och når indirekt bröstbenet. De två nedersta revbenen slutar fritt i bålväggen. Bröstbenet har liknats med ett kort romerskt svärd med spetsen riktad nedåt.

Övre extremiteternas skelett delas in i skuldergördelns, överarmens, underarmens och handens skelett.

Skuldergördelns skelett består av nyckelbenet och skulderbladet. Nyckelbenet är ett svagt S-formigt, böjt rörben, som framtill ledar mot bröstbenets övre del och baktill mot skulderbladet. Skulderbladet ligger på baksidan av bröstkorgen och ingår tillsammans med överarmsbenet i axelleden. Axelledens ledkapsel och ledband är ganska slappa, och ledpannan är inte så djup. Ledhuvudet kan därför ganska lätt glida ur ledpannan. Man säger att leden luxerar, eller hoppar ur. För att göra den stabil omges den av kraftiga muskler.

Överarmens skelett består av ett enda ben, överarmsbenet. Den övre änden är sfärisk rundad och ledar mot skulderbladets yttre vinkel. Benets nedre ände bildar en av armbågsledens ledytor.

Underarmens skelett bildas av armbågsbenet och strålbenet, vilka båda är rörben. Armbågsbenet ärförbundet med överarmsbenet via en gångjärnsled, armbågsleden. Strålbenet är förbundet med överarmsbenet genom en kulled, och med armbågsbenet genom två vridleder, en vid armbågen och en vid handleden.Armbågsleden innehåller ledytor från tre ben: överarmsbenet, armbågsbenet och strålbenet. Ledytorna passar väl ihop vilket gör leden mycket stabil. Ledband gör stabiliteten ännu bättre.

Handens skelett Handleden kallar man leden mellan strålbenet, armbågsbenet och handloven. Handloven består av åtta små, oregelbundet formade ben som hålls ihop av starka ledband. Benen ligger ordnade i två rader. Egentligen består handleden av två leder, en övre och en nedre led. Den övre består av leden mellan strålbenet, armbågsbenet och den första raden av handlovsben. Den nedre handleden är leden mellan de båda raderna av handlovsben. Handleden kan röras framåt, bakåt och i sidled. Mellanhanden har fem ben som leder mot respektive finger. Dessa kallas falanger: grundfalang, mellanfalang och ändfalang. Fingrarnas namn är tumme, pekfinger, långfinger, ringfinger och lillfinger. Fingrarnas leder är av typen gångjärnsleder. Dessa leder kan man bara böja och sträcka. Tummens basled är ett undantag. Den kallas sadelled och kan röras i två plan. Leden stabiliseras av kraftiga ledband.

Nedre extremitetens skelett delas in i bäckengördelns, lårets, underbenets och fotens skelett.

Bäckenet är uppbyggt av korsbenet och två höftben. Tillsammans bildar de en ring som skyddar bland annat urinblåsan och delar av tarmen. Benringen kallas för bäckenet. Framtill går höftbenen samman i den s.k blygdbensfogen, symfysen. Baktill förenas höftbenen och korsbenet i de båda sakroiliakalederna. För att underlätta graviditet och förlossning är kvinnans bäcken bredare än mannens.

Lårbenet utgör ett enda ben, det är kroppens längsta ben. Den övre delen kallas huvudet och är genom en smalare del förenad med knäleden. Lårbenets nedre del bildar knäledens övre del.

Underbenets skelett består av två ben. Innerst det kraftigare skenbenet, ytterst det smäckrare vadbenet. Skenbenet bildar upptill knäledens nedre del. Nedtill bildar skenbenet och vadbenet fotledens övre del. Knäleden är kroppens största och mest komplicerade led. Knäledens ytor bildas av lårbenets nedre del, som har två ledytor, och skenbenets övre del. Framåt avgränsas leden av knäskålsbenet som ligger i lårmuskelns sena och skyddar leden. Eftersom ledhuvudet och ledpannan passar dåligt ihop finns det ett behov av något som stabiliserar leden. Det finns två halvmånformade ledskivor av brosk instuckna mellan ledytorna. Dessa skivor kallas menisker. Menisken kan skadas om man vrider knäet kraftigt. Leden förstärks även av flera ledband som kallas korsband. De går inuti leden och är mycket strama. På sidorna av ledkapseln finns andra strama ledband som kallas kollateralligament.Knäleden kallas spiralled och är en variant av gångjärnsled. Den kan sträckas och böjas.

Fotens skelett bildas av fotrotens, mellanfotens och tårnas ben. I vristen finns två leder: övre och nedre språngbensleden. Den övre kan böjas och sträckas. Leden är en s.k gångjärnsled. Under språngbenet ligger fotens största ben, hälbenet. Mellanfotsbenen är fem till antalet. Tårna har vardera tre ben, utom stortån som har två. Skallen har totalt 29 ben. Dessa är praktiskt taget orörligt förenade med varandra, utom underkäksbenet. Skallen omsluter och skyddar hjärnan. Den främre, nedre delen, kallas ansiktsskelett och är skydd och stöd för de i ansiktet belägna inälvorna, t.ex i näshålan. Hjärnskålsskelettet består av åtta ben: pannbenet, nackbenet, kilbenet, silbenet, två tinningben och två hjässben.Ansiktsskelettet består av två okben, två näsben, två tårben, ett plogben, två överkäksben och ett underkäksben. Ansiktsskelettet skyddar ögonen, munhålan och näshålan. Dessutom ger det skydd åt luktens och smakens sinnesorgan.

Leder och fogar Skelettbenens förbindelse delas in i fogar och leder. Lederna har fria ledytor, fogarnas sammanfogade ytor förbinds av vävnadsmassa. Fogar I fogarna förbinds benändarna av brosk eller bindväv. Mellan skallens ben finns bindvävsfogar, suturer eller sömmar. I broskfogen utgörs förbindelsen av hyalint brosk eller trådbrosk. Det senare kallas också för symfys. Leder I en led kan benen röra sig i förhållande till varandra vilket gör att hela kroppen kan röra sig. I leden ingår två eller flera skelettdelar. För att leden ska fungera bra har ledbrosket stor betydelse. I leden möts två eller flera ben. Av ledytorna, som är klädda med brosk, är den ena konvex (ledhuvud) medan den andra är konkav (ledpanna). Brosket är hårt och glatt och gör att ytorna tål slitage och lätt kan glida mot varandra. För att ytterligare minska friktionen finns en liten mängd ledvätska mellan ledpannan och ledhuvudet. Ledvätskan förser ledbrosket med syre och näringsämnen.

Runt leden finns en ledkapsel, i den avsöndras ledvätskan som fungerar som smörjvätska åt leden. Ledkapseln är förstärkt på några ställen av ledband eller ligament. Ledbanden förhindrar onormala rörelser i leden. I knäleden finns de två halvmånsformiga meniskerna. Dessa utjämnar vissa formskillnader hos ledytorna. Lederna ser olika ut, och fungerar på olika sätt. Man kan skilja mellan: *Kulleder, t.ex höftleden och axelleden som kan röras åt alla håll. *Tvåaxlade leder, t.ex handleden och tummens basled. Handleden kan böjas framåt, bakåt och i sidled. *Gångjärnsled, t.ex armbågsleden och fingrarnas leder. Gångjärnsleden tillåter böjning eller sträckning vilket kan jämföras med ett gångjärn på en dörr. *Vridled, t.ex lederna mellan strålbenet och armbågsbenet.I en vridled tillåts rörelse i ett plan så att benet vrider sig kring sin längdaxel.

 
ANNONS

Från
    Kom ihåg mig
URL

Säkerhetskod
   Spamskydd  

Kommentar

Av Anna Håkansson - 13 november 2012 12:47

Hjärt-kärlsjukdomar: Aortaaneurysm kan vara ett livshotande tillstånd om det inte upptäcks i tid. Bindväven i aorta har försvagats eller brutits ned och där kärlväggen är som svagast bildas en sjuklig vidgning som kan brista om den blir för stor. Van...

Av Anna Håkansson - 13 november 2012 12:45

Post-traumatisk-stress-syndrom:Posttraumatisk stressyndrom, PTSD, kan drabba en person som varit med om exempelvis misshandel, våldtäkt, en olycka, krig eller en naturkatastrof. En behandling som visat god effekt vid posttraumatiskt stressyndrom är k...

Av Anna Håkansson - 13 november 2012 12:44

Stress: Stress är egentligen en livsviktig reaktion i kroppen som sätter i gång olika stresshormoner som adrenalin, noradrenalin och kortisol för att ge dig extra kraft och energi, kan exempelvis ske när du upplever fara eller känner dig otillräckli...

Av Anna Håkansson - 13 november 2012 12:42

Anorexia nervosa (AN) betyder nervös aptitlöshet, vilket egentligen är en felaktig benämning på sjukdomen. AN kännetecknas av mycket låg vikt, en klar och intensiv rädsla för viktuppgång, menstruationsbortfall och störd kroppsuppfattning. Vid AN före...

Av Anna Håkansson - 13 november 2012 12:40

Narcissism: Narcissisterna anser att de är exceptionella, står över alla andra och att de förtjänar mer än andra. De drivs av ambitionen av att uppnå stora framgångar, både professionellt och i privatlivet. De är ofta mycket intresserade av sitt yttr...

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se