Inlägg publicerade under kategorin Tankens kraft/Känslans makt/Kroppsliga reakti

Av Anna Håkansson - 20 juni 2012 12:26

Tankens kraft:

Hur påverkar dina tankar ditt liv? Vårt logiska tänkande hjälper oss att hantera vår vardag och hjälper oss att utveckla oss i vårt arbete och privatliv. Vi är alla beroende av våra logiska tankar. Men vi uppfattar oftast våra tankar som sanningar och det ställer till problem. Vi styrs även av tankar som inte är logiska. De är oftast omedvetna och kan påverka vårt inre liv på ett negativt sätt. Dessa tankar har oftast sitt ursprung i barndomen och var då rationella. Av gammal vana har de fortsatt att finnas i oss men de grundar sig nu i icke-rationellt tänkande. Vi har lärt oss att tolka det som händer oss på ett högst personligt sätt. Det som sker kan uppfattas positivt, negativt eller neutralt. De tankar som kommer reflexmässigt kan underlätta i vissa situationer för att vi ska förstå saker fortare. Men många av de skapar negativa känslor. Samma situation kan frammana helt olika tolkningar beroende på vilka övertygelser som styr oss. Vi drar ofta förhastade slutsatser och mår dåligt helt i onödan. Det blir ofta en ond cirkel.


Känslans makt:

Tveksam eller neutral information kan övertolkas så att de negativa aspekterna får överdriven uppmärksamhet. Att förstå sina känslor är grunden för att skapa en bra relation med sig själv och andra. Känslor är knutna till varje tanke och tanken styr vad vi känner. Genom att fånga upp känslan kan vi bättre förstå tanken bakom den. När kropp, tankar och känslor är i balans skapas inre harmoni. Men är vi i obalans sker det motsatta. Ett vanligt problem är att vi blandar ihop tankar och känslor. Känslorna tar då makten och styr tanken.


Kroppsliga reaktioner/Inre dialog

Kroppsliga reaktioner:

Tankar och känslor påverkar kroppen. Kroppsreaktionerna kan yttra sig i att man svettas, darrar, blir svimfärdig,förvirrad, tom i huvudet, ökad muskelspänning, ändrad hjärtfrekvens, fjärilar i magen eller ändrar andning.

Hjärnan är centralen där känslorna skapas – men de känns i kroppen. Nervcellernas kommunikation sker automatiskt. Amygdala är den del av hjärnan som styr våra känslominnen. Händelser som liknar tidiga positiva minnen väljer hjärnan att tolka och besvara på samma sätt. De negativa försöker den undvika genom att amygdala sånder ut impulser som varnar för dessa situationer.

Många koncentrerar sitt medvetande till huvudet och känner inte av kroppen särskilt mycket, utom när det blir problem. Slutsatsen blir att det är viktigt vad vi tänker. Genom att visualisera bilder av det man önskar uppnå går det att stimulera till ett önskat beteende.

Varje tanke påverkar kroppen. Alla dina beteende påverkar din kropp.


Inre dialog:

Vi tänker omkring 60 000 tankar varje dag. Rätt många eller hur??

Många av dessa tankar hjälper oss, andra gör motsatsen. Vår inre monolog är vi oftast inte medvetna om och ändå styr den våra tankar – utan att vi förstår orsaken. Inre monologen består av bilder, fantasier, drömmar och tolkningar av händelser. Många av dessa tankar framkallar dåliga känslor. Dessa behöver man förändra. Den inre monologen är ofta kritisk. Den är inte kopplad till viljan. Vi kan inte stoppa dess tankar. Det går endast genom att ersätta de med hjälpsamma tankar. Våra kritiska självattacker är hinder för ett sunt välbefinnande.Uppgift!

Stå framför spegeln och tänka positiva tankar.


Diskussionsfråga:

Vilka återkommande negativa tankar har just du?

Finns det nån inre dialog hos dig?

ANNONS
Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se