Inlägg publicerade under kategorin Relationer

Av Anna Håkansson - 6 juli 2012 15:07

Att behålla självrespekten: Var rättvis mot dig själv men även mot andra personer. Ursäkta inte ditt beteende. Be inte om ursäkt för att du finns. Ursäkta inte heller dina åsikter. Svik inte dina egna värderingar eller regler. Var aktsam om din integritet. Håll dig till sanningen. Ljug inte. Spela inte hjälplös. Hitta inte på ursäkter.


Några stärkande tankar: *Det är okej att vilja ha eller behöva något i en relation. *Jag kan stå ut även om jag inte får det jag vill eller behöver. *Jag har ibland rätt att hävda ig inför andra, även om de inte skulle tycka om det. *Det finns ingen lag som säger att andras åsikter är mer vädra än mina. *Jag är också en viktig person. *Att säga nej till någon gör mig inte till en självisk person. *Jag kan tycka om mig själv även när någon annan är arg på mig.


Förslag på övningar i vardagslivet för att bli bra på att skapa och upprätthålla goda relationer: *Byt samtalsämne i ett samtal med någon. *Bjud en vän på middag. *Be om växel på en tjugokronorssedel. *Be farmaceuten om information om ett receptfritt läkemedel. *Be någon med bil om skjuts. *Be en vän om hjälp med att utföra något. *Be någon sluta med nåt som stör dig.

ANNONS
Av Anna Håkansson - 29 juni 2012 14:50

Att få det man vill ha: *Beskriv, tala om för den andra personen exakt vad det är du reagerar på. Var saklig. *Uttryck dig. Ta inget för givet. Förklara sammanhanget. *Hävda dig själv genom att begära det du vill och säga nej till det du inte vill. *Klargör följder. Berätta för den andra personen om de positiva följder som är att vänta om du får din vilja igenom. Hjälp personen att känna sig väl till mods. Visa också uppskattning. *Var medvetet närvarande. Koncentrera dig på dina mål. Låt inte annat distrahera dig. Var uthållig. Uttryck dina åsikter, ge inte efter. Ignorera. Byt samtalsämne om du blir angripen eller hotad. *Uppträd säkert. Tala med stadig röst. Tänk på kroppsspråket. Ha ögonkontakt. Fall inte undan. *Förhandla. Var beredd att ge för att få. Erbjud alternativa lösningar. Stå på dig. Var öppen. *Vänd på situationen. Ta inte på dig hela ansvaret för problemet.


Att behålla en god relation: Var vänlig. Visa måttfullhet och respekt. Angrip inte den andre vare sig fysiskt eller verbalt. Slåss inte. Hota inte. Försök inte manipulera. Acceptera att den andre kan neka dig det du begär. Avsluta diskussioner på ett värdigt sätt. Döm inte. Moralisera inte. Var intresserad. Lyssna. Avbryt inte. Ha tålamod. Bekräfta den adress känslor, önskemål, svårigheter och åsikter. Var icke-dömande. Var lättsam. Använd lite humor. Le. Gör det lättsamt för den andra. Var avspänd istället för att gå i taket direkt.

ANNONS
Av Anna Håkansson - 26 juni 2012 16:57

Viktiga moment: *Ägna uppmärksamhet åt dina relationer. Samla inte på dig problem och smärta. Förebygg problem. Avsluta hopplösa relationer. Lös konflikter. *Balansera egna önskemål och andras krav. Prioritera och avstå det minst viktiga. Be om hjälp. Säg nej. Skapa struktur i din tillvaro. Ta ansvar och erbjud andra dina känslor. *Balansera egna önskemål och egna krav. Se över vad du gör. Ska jämvikt. Få andra att ta dina åsikter på allvar. Få andra att göra saker. Säg nej till andras önskemål. *Bygg upp kompetens och självrespekt. Var med andra så du känner dig kompetent och effektiv. Stå på dig. Ha respekt för dig själv. Stå för dina åsikter.


Övergripande mål: Se till dina grundläggande rättigheter. Få någon annan att göra något. Vägra uppfylla ovälkomna eller orimliga önskemål. Lös en relationskonflikt. Få andra att ta din åsikt på allvar. Handla så att den andra personen tycker om och respekterar dig. Skapa balans mellan dina omedelbara mål och relationens bästa i ett längre perspektiv. Respektera dina värderingar och uppfattningar. Handla så att du känner dig kompetent och kapabel.


Faktorer som minskar förmågan att hantera relationer: *Bristande kunskap och färdigheter. *Oroande tankar, negativa tankar som stör dig. *Känslor som står i vägen för din förmåga att handla ändamålsenligt. *Obeslutsamhet. *Omgivningen. Andra personer är starkare eller har för mycket makt, andra känner sig hotade.


Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se