Inlägg publicerade under kategorin Validering

Av Anna Håkansson - 7 augusti 2012 13:19

Validering

Validering är:

*Att i handling och i ord visa vår medvetenhet om och vår acceptans av oss själva och av någon.

*Något som den andre kan märka och uppskatta. Något som motiverar den andre till att fortsätta eller kanske fördjupa relationen. När vi validerar oss själva eller någon annan behöver vi förhålla oss så öppna som möjligt

*Att inte döma.


Om vi kan vara närvarande och accepterande i mötet med andra människor är förutsättningarna goda för att relationen ska bli bra. Men vi vill alla bli bekräftade och för att få bekräftelse måste vi ge bekräftelse. Validering behöver inte betyda att vi håller med, ger den andre rätt eller tycker något är bra. Det betyder att vi ser det giltiga, vi ser saker och ting som de är.


Validering är:

*Basen i all kommunikation

*Bygger förtroende och minskar negativa reaktioner

*Ökar självrespekten

*Är nyckeln för att komma igenom låsningar

*Underlättar problemlösning

*Skapar närhet och optimism


Självvalidering

Vi kan inte alltid förlita oss på att få de bekräftelse vi behöver från vår omgivning. Vi behöver därför rikta en icke-dömande närvaro mo vår egen person, ta oss själva på allvar, uppmuntra och stötta oss i våra strävande. Om vi har förmågan att ta hand om oss själv ökar vår förmåga att stå ut när vi får det svårt.

Hur gör jag? Försök att vara lite mjukare och vä andra nligare mot dig själv. Observera självfördömande och tala mjukare till dig själv. Ta ett steg tillbaka och säg något uppmuntrande. Klappa dig själv lite på axeln eller föreställ dig att du gör det. Hitta fem saker hos dig som är positiva. Balansera med dessa saker när du hamnar i överdriven självkritik. Skapa en snäll omgivning. Leta upp människor som är vänliga och snälla. Undvik de som är kritiska. Acceptera att du är mänsklig dvs en människa med både tillgångar och brister. Notera när du dömer dig själv. Försök istället att med öppna ögon se och acceptera dig själv på gott och ont. Tillåt dig själv att göra sådant som skapar njutning eller på annat sätt är positivt för dig.

Vad ska jag validera hos dig själv? *Känslorna. *Det giltiga att du önskar eller vill något *Dina åsikter, tankar eller trosuppfattningar *Dina värderingar *Dina kroppsupplevelser *Hur svårt något är för dig *Hur hårt du anstränger dig för att lyckas *Det du gör som är effektivt för dig *Det du gör för andra.


Att validera andra

Vad ska du validera hos andra? *Känslor * Giltigheten i att vilja eller att önska något *Åsikter, trosuppfattningar eller tankar om något *Värderingar angående något *Hur svår en uppgift är *Hur hårt någon anstränger sig för att lyckas *Det en person gör som är effektivt för honom/henne *Det en person gör för andra.

Hur kan du validera en annan människa?

*Var uppmärksam och lyssna uppmärksamt

*Reflektera den andra personens känslor på ett beskrivande sätt utan värderingar

*Klargör vad du hör och att du förstår

*Var tolerant

*Var medveten om den andre personen och om relationen

*Öva på villighet, att vara äkta, behandla den andre som jämlik – inte som skör eller inkompetent

*Om den andre visar sårbarhet är det mycket validerande att visa egen sårbarhet

*Ta personen på allvar

*Erbjud stöd/support

*Ge beröm


Invalidering

Invaliderande beteende (icke-bekräftande) kan försvåra och i slutänden helt förstöra relationen. Invalidering skapar invalidering och skapar onda cirklar och en allmänt destruktiv atomsfär i vilka relationer som helst.

Exempel på invaliderande beteende: *Att inte ge uppmärksamhet och lyssna * Att inte delta aktivt *Att fastslå hur den andre känner/tänker/upplever. Att säga att den andre inte borde känna/tänka/uppleva såhär. *Att säga emot eller kritisera när den andre öppnar sig om sina inre upplevelser och åsikter *Att bekräfta det invalida eller icke-funktionella hos den andre *Att utelämna den andre genom att inte matcha den andres sårbarhet och hans/hennes försök att öppna sig i relationen.

ANNONS
Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se